Bir fotoğrafı Photoshop ile saçlı ve saçsız hale çevirme

Fotoğrafda sç ekelemesi ve saç çıkartılması yapılmıştır.

Paylaş